ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง