ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซม กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 493-64-0005 และ 493-64-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง