ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเพลาปั่นปั๊มน้ำรถบรรทุกดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผย 9960 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 002-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง