ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง