ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง        

ประกาศราคากลางชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65)ปีงบประมาณ 2565

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

สาระสำคัญของสัญญา ซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านสระกรวด ม.2

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

http://www.nonmueang.go.th/index.php?mod=news_tender_full&path=news_tender&id_tender=1398

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านสระกรวด ม.2

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมคันดินรอบอ่างเก็บน้ำสระแจง บ้านตลุกหิน ม.8

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.35-017 จากสายบ้านสระกรวด-ห้วยยายมาท

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

สาระสำคัญของสัญญาซ่อมแซมถนนภายในบ้านหนองทุเรียนหมู่ 7

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนภายในบ้านหนองทุเรียน ม.7

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองทุเรียน ม.7(สายต้นตะคร้อ)-บ้านสระแจง ม.6

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองทุเรียน ม.7(สายต้นตะคร้อ)-บ้านสระแจง ม.6

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.35-017 สายบ้านสระกรวด-ห้วยยายาท ถึง สายเมืองชัยพัฒนา ตำบลโนนเมือง

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ตารางแสดงราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.35-017 สายบ้านสระกรวด-ห้วยยายมาทถึงบ้านเมืองชัยพัฒนา

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนนคสล.35-011 บ้านโนนเมือง ม.1-บ้านงิ้ว ม.4 (ต่อเนื่อง) ตำบลโนนเมือง

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

สาระสำคัญของสัญญา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.จำนวน 2 ช่อง บ้านงิ้ว ม.4

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.35-011 สายบ้านโนนเมือง-บ้านงิ้ว

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.35-011 สายบ้านโนนเมือง ม.1 - บ้านงิ้ว ม.4 (ต่อเนื่อง) ต.โนนเมือง

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ตารางแสดงราคากลาง บก.01 งานก่อสร้างถนน นม.ถ.35-011 สายบ้านโนนเมือง ม.1-บ้านบ้างงิ้ว ม.4 (ต่อเนื่อง) ต.โนนเมือง อ.ขามสแกแ

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

สาระสำคัญของสัญญา วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 สายบ้านครึมม่วง-บ้านงิ้ว 63000

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 สายบ้านครึมม่วง-บ้านงิ้ว 63000

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

สาระสำคัญของสัญญา วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 สายบ้านครึมม่วง-บ้านตลุกหิน 5000

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 สายบ้านครึมม่วง-บ้านตลุกหิน 5000

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

สาระสำคัญของสัญญา ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.35-005 สายบ้านครึมม่วง-บ้านงิ้ว

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นนม35-002สายบ้ารตลุกหินหมู่ที่8ต.โนนเมืองถึงบ้านห

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

สาระสำคัญของสัญญา ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.35-003 สายบ้านตลุกหิน-บ้านครึมม่วง

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 35-005 สายบ้านครึมม่วง-บ้า

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก35-003 สายบ้านตลุกหิน-บ้านครึมม่วง

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก35- 005 สายบ้านครึมม่วงถึงบ้านงิ้ว

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.35-0

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๓๕-๐

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัส นม.ถ.35-003 สายบ้านตลุกหิน-บ้านครึมม่วง

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัส นม.ถ.35-005 สายบ้านครึมม่วง-บ้านงิ้ว

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

สาระสำคัญของสัญญา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านงิ้ว ม.4

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลโนนเมือง : ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (nonmueang.go.th)

สาระสำคัญของสัญญา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล้กถนนภายในหมู่บ้านหนองกกไม้พอก ม.3

สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 8 ธันวาคม 2565
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.24.118.144
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,739,785

แบบสอบถาม
ส่วนการคลัง

 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : saraban_05301103@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.