ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโนนเมือง นำชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยจากสภากาชาดไทย ไปมอบให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลโนนเมือง จำนวน 28 ราย
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 การจัดประชุมปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว1667 ลว. 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที 1 สิงหาคม 2564
วันที่ 28 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโนนเมือง นำชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยจากสภากาชาดไทย ไปมอบให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลโนนเมือง จำนวน 11 ราย
วันที่ 4 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลโนนเมือง นำโดย นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน รับมอบเตียงพร้อมชุดเครื่องนอนและชุดกิ๊ฟเซ็ด​จำนวน​ 30ชุด จากทีมงาน​ ก.ฟ.ผ. และมูลนิธิเขื่อนยันฮี ให้กับศูนย์​ CI​ ของตำบลโนนเมือง ขอขอบคุณ​ ท่านปรีชา​ ลือขุดทด​ ท่านชัยรัตน์​ ใจสันเทียะ​ ท่านวิโรจน์​ หวังเหนี่ยวกลาง​ ที่ท่านได้ประสานงานและได้ห่วงใยพี่น้องชาวตำบลโนนเมือง ขอขอบคุณท่านมา​ ณ.โอกาสนี้
วันที่ 2 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลโนนเมืองได้ดำเนินการจัดทำราวกั้นท่อลอดเหลี่ยม ถนนบ้านสระแจง-หนองกกไม้พอก เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้สัญจร
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 การจัดประชุมตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว1667 ลว. 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที 1 สิงหาคม 2564
วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลโนนเมือง นำโดยผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล เตรียมสถานที่ ประกอบเตียงกระดาษ ศูนย์พักคอย (CI) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง
โครงการให้ความรู้การจัดทำไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราสีมา 
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 การจัดประชุมตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว1667 ลว. 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที 1 สิงหาคม 2564

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป
สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.200.145.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,036,706

แบบสอบถาม
ส่วนการคลัง
บริการออนไลน์
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : saraban_05301103@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.