ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายพจน์ เที่ยงสันเทียะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง
โทรศัพท์ : 0935274149


นายฉัย มณีกลาง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง
โทรศัพท์ : 0871446315


นางสาววารินทร์ หวังค้ำกลาง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง
โทรศัพท์ : 0857720477


นายพูนศักดิ์ วัชราเดชา
0892856426


นายพงศ์พิพัฒน์ หวังล้อมกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง
โทรศัพท์ : 0804081549


นายวิเชียร หาญนอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง
โทรศัพท์ : 0810652021


นายธนงศักดิ์ บุญสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง
โทรศัพท์ : 0926594790


นางสาย สีสวน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง
โทรศัพท์ : 0610485953


นางประเสริฐ ชาญณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง
โทรศัพท์ : 0847403257


นายกฤษติธณภูมิ ช่วยงาน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง
โทรศัพท์ : 0935423162


นายสมบูรณ์ ใจซื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง
โทรศัพท์ : 0982766005


นายธีระพล พึ่งโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนเมือง
โทรศัพท์ : 0819660421
สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,756

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.