ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางปัญชลิกา ฉิมพาลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 08-1360-2330


นางไพรินทร์ ไคขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-1730-1167


นางวิลักษณา กลางนอก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


จ่าอากาศโทอณุรัฐ ศรีกนก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวธัญรดา การรักเรียน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวอัจฉรียา ชัยสันเทียะ
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,737

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.