ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาวสุวิมล ถ่อนสันเทียะ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 08-7444-3978


นางสาววิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0895518969


นางสาวผกายมาส จันทบุตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0930906831


นางปนัดดา เลือดขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายนิรุตน์ จันทาทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสุวิน ทวีจะกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวอัญชลี แบขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายทองสุข เพียรปรุใหญ่
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสมพร คำสัตย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายสหเทพ หวังหม่กลาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายเอกสิทธิ์ กิ่งหว้ากลาง
พนักงานดับเพลิง


นายพิษณุ ปาสายออ
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายบุญชอบ จิตจันทึก
พนักงานดับเพลิง


นายสุวัฒน์ คำกลาง
พนักงานดับเพลิง


นายชนะกิจ เกี้ยวกลาง
คนงานทั่วไป


นายอัฐพล แดนจอหอ
คนงานทั่วไป
สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,708

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.