ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     งานส่งเสริมสุขภาพ 

งานส่งเสริมสุขภาพ
งานส่งเสริมสุขภาพ  
   งานส่งเสริมสุขภาพ
งานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยแม่และเด็ก
งานวางแผนครอบครัว
งานสาธารณสุขมูลฐาน
งานโภชนาการ
งานสุขภาพจิต
งานทันตสาธารณสุข
งานสุขศึกษา
งานนิเทศงานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง (อสม.)
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,771

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.