ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     งานผังเมือง 

งานผังเมือง
งานผังเมือง  

 

งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานจัดทำผังเมืองรวม
2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
8) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
13) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,758

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.