ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     งานบริการ 

งานบริการ
งานบริการ  

 

  ข้อมูลสถิติและผลการประเมิน        

- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)  

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งก์ ข้างล่างนี้ 

http://www.nonmueang.go.th/index.php?mod=news_full&id_news=245&path=news

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งก์ ข้างล่างนี้ 

- ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการที่เทศบาลตำบลโนนเมือง  

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งก์ ข้างล่างนี้ 

http://www.nonmueang.go.th/index.php?id_news=244&mod=news_old_full&path=news

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการ  ที่เทศบาลตำบลโนนเมืองประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งก์ ข้างล่างนี้ 

http://www.nonmueang.go.th/index.php?id_news=243&mod=news_old_full&path=news

-ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Interity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งก์ ข้างล่างนี้ 

http://www.nonmueang.go.th/index.php?mod=news_full&id_news=295&path=news

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่องรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลโนนเมือง ประจำปี 2564  

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งก์ ข้างล่างนี้ 

http://www.nonmueang.go.th/index.php?mod=news_full&id_news=321&path=news

 

 

 

 

 

สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,759

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.