ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลโนนเมือง 1. ถนน - มีถนน ลาดยาง จำนวน 3 สาย 1.1 สายคูเมือง-หนองฉิม ผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 1 , หมู่ 2 , หมู่ 5 และ หมู่ 9 1.2 สายบ้านโนนเมือง-บ้านงิ้ว ระยะทาง 1,400 เมตร 1.3 สายโนนเมือง-ชีวึก ระยะทาง 1,700 เมตร - มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านเป็นบางส่วนทั้ง 9 บ้าน - มีถนนดิน ถนนลูกรัง และถนนหินคลุกเป็นบางส่วนทั้ง 9 บ้าน 2. การประปา ประชาชนหมู่ 1-9 มีประปาใช้ครบทั้ง 1,130 ครัวเรือน 3. การไฟฟ้า ประชาชนหมู่ 1-9 มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 1,130 ครัวเรือน 4. แหล่งน้ำ เนื่องจากสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ไม่มีลักษณะเป็นป่าและภูเขา อันเป็นสภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ แต่ยังมีลำห้วยธรรมชาติที่อาศัยน้ำฝน ซึ่งจะมีน้ำสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น ดังนี้ - ลำห้วย จำนวน 5 สายดังนี้ ห้วยยายมาศ,ห้วยเหนือ,ห้วยหนองผักแว่น,ห้วยยางตอนไต้ห้วยยางตอนบน - ฝาย 1 แห่ง คือฝายสระแจง - อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำสระแจง - สระน้ำ ม.1 - 9 มี 14 แห่ง (ตื้นเขิน 6 แห่ง) - บ่อน้ำบาดาล (แบบมือโยก) 37 แห่ง (ใช้การไม่ได้ 5 แห่ง) - ประปา(บาดาล+ผิวดิน) หมู่ 1 -9 จำนวน 14 แห่ง
สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,779

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.