ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านสาธารณสุข 

ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสาธารณสุข  

 

ข้อมูลด้านสาธารณสุข
เทศบาลตำบลโนนเมือง
 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนเมือง   มีสถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยโนนเมือง ตั้งอยู่บ้านเมืองชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 
                นอกจากการให้บริการด้านการป้องกันและรักษาสุขภาพแล้ว ภายในเขตตำบลยังมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ๆ ละ 1 แห่ง    โดยมี นางรินทร์นภัทร กนกชัชวาล เป็นประธาน อสม.ประจำตำบล
             
อัตราการมีและใช้ส้วม          ร้อยละ 100
สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,722

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.