ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  

 

                                                           ข้อมูลทั่วไป
                                      เทศบาลตำบลโนนเมือง
               
ที่ตั้งของตำบล
                เทศบาลตำบลโนนเมือง มีที่ตั้งที่ทำการ อยู่ในพื้นที่ของบ้านตลุกหิน หมู่ 8 ตำบลโนนเมืองอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง มาทางทิศเหนือ (ตามถนนสายบ้านขาม-อำเภอคง) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มาทางอำเภอโนนไทย แยกเข้าอำเภอขามสะแกแสง ระยะทางประมาณ 63 กิโลเมตร
 
อาณาเขต
                ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ตำบลหนองบัว ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
                ทิศใต้   ติดต่อกับ   ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
                ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
                ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 
เขตการปกครอง ตำบลโนนเมืองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้
                หมู่ที่ 1   บ้านโนนเมือง              ผู้ใหญ่บ้าน             คือ   นายจรัญ จงนอก
                หมู่ที่ 2   บ้านสระกรวด              ผู้ใหญ่บ้าน             คือ   นายบุญยก     จงนอก
                หมู่ที่ 3   บ้านหนองกกไม้พอก ผู้ใหญ่บ้าน             คือ   นายประมวล กองกลาง
                หมู่ที่ 4   บ้านงิ้ว                          ผู้ใหญ่บ้าน             คือ   นายหวัน ชาญสูงเนิน
                หมู่ที่ 5   บ้านครึมม่วง                ผู้ใหญ่บ้าน             คือ   นายประมาณ ปุ๊กสูงเนิน             
                หมู่ที่ 6   บ้านสระแจง                 ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นายสำเภา ไคขุนทด
                หมู่ที่ 7   บ้านหนองทุเรียน         ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นายกรุณา    เลียบสันเทียะ
                หมู่ที่ 8   บ้านตลุกหิน                  ผู้ใหญ่บ้าน            คือ   นายจรรยา   ระวังกลาง
                หมู่ที่ 9   บ้านเมืองชัยพัฒนา      กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คือ   นายโกมินทร์ วารักดี
 
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 35.45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,156.25   ไร่   โดยแยกเนื้อที่ออกเป็นรายหมู่บ้านได้ ดังนี้


แผนภูมิเปรียบเทียบแต่ละหมู่บ้านตำบลโนนเมือง 

สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,735

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.