ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลโนนเมือง

 

เดิมทีนั้น   ตำบลโนนเมือง   เป็นส่วนหนึ่งของตำบลขามสะแกแสง แยกการปกครองออกมาเป็นตำบลโนนเมืองซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนหลายหมู่บ้าน ในจำนวนนั้นมีหมู่บ้านของตำบลชีวึก และตำบลเมืองเกษตรรวมอยู่ด้วย แต่เนื่องจากตำบลโนนเมืองมีพื้นที่กว้างขวาง ประชากรมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้การปกครองและการบริหารจัดการไม่ทั่วถึง ทางการจึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็นตำบลชีวึก เมื่อปี พ.ศ 2510 และตำบลเมืองเกษตร เมื่อปี พ.ศ 2536 

                ตำบลโนนเมือง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ วันที่ 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540   ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองได้รับการจัดตั้งและยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโนนเมือง  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2552

                ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด คือการทำนา ทำไร่ โดยพืชไร่ส่วนมากคือ มันสำปะหลัง อ้อย พริก ถั่วลิสง ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย เป็ด ไก่ สุกร ประชาชนในตำบลมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มีคุณธรรมโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ มีความสมานสามัคคีและช่วยเหลืองานส่วนรวมเป็นอย่างดี แม้สภาพพื้นที่ของตำบลโนนเมืองโดยทั่วไปพื้นดินส่วนใหญ่จะมีปัญหาคือ เป็นดินที่มีกรวด ทราย และเป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ หน้าดินถูกชะล้าง ไม่มีลุ่มน้ำหรือแม่น้ำสายหลักในการทำการเกษตร  แต่ประชาชนก็ไม่เคย แล้งน้ำใจยังคงเป็นสังคมชนบทไทยที่น่าอยู่ตำบลหนึ่ง

 

แหล่งพริกพันธุ์ดี     มีมะม่วงอร่อย       อ้อยลำหวาน    สืบสานประเพณี    คนดีมีน้ำใจ

รายนามตำแหน่งผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

     1.  นายบุญเลื่อน  ปลื้มมะลัง  กำนันตำบลโนนเมือง  ประธานกรรมการบริหาร

(โดยตำแหน่ง)  พ.ศ.2540-2541

     2.  นายฉัตรชัย  กนกชัชวาล  กำนันตำบลโนนเมือง  ประธานกรรมการบริหาร

(โดยตำแหน่ง)  พ.ศ.2541-2544

     3.  นายสมาน  เกาสันเทียะ    ประธานกรรมการบริหาร  พ.ศ.2545-2546

     4.  นายสมาน  เกาสันเทียะ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 

พ.ศ.2546-2548 

     5.  นายสมาน  เกาสันเทียะ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 

พ.ศ.2548-2551

     6.  นายสมาน  เกาสันเทียะ    นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง  พ.ศ.2552-2556

     7. นายอำนาจ  เกี้ยวกลาง     นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง  พ.ศ.2557- 2564

     8. นางเฉลียว  สวัสดี            นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง  พ.ศ. 2564- ปัจจุบัน

 

สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.231.217.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,049,346

แบบสอบถาม
ส่วนการคลัง
บริการออนไลน์
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : saraban_05301103@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.